další dwa fréci

federselDva dny po TMP party v Praze a zhruba půl roku po Documunta v Curichu tady máme dva nové fréky. První je Freak už od základu a ten druje není nidko jiný než sám Federsel.

Zpívejte semnou “Play, play, play ten čudlíík na pra-vo, to je ten, ten správnej, Play, play, play ..”